I Silkeborg Svømmeklub ønsker vi at tilbyde undervisning, der passer bedst muligt til det enkelte barns motoriske udvikling. Derfor udbyder vi to typer baby hold, henholdsvis baby 0-6 mdr. og baby 6-12 mdr. Begge hold er halvårlige, hvorfor de løber fra august til december og januar til april. Derudover tilbyder vi sommersvømning i maj og juni.

Se nedenstående holdbeskrivelser for yderligere information.

 

Holdtype: Baby 0-6 mdr.

Sted: Varmtvandsbassinet på Svømmecenter Nordvest. Der er separat omklædning til varmtvandsbassinet.

Forudsætning: Babyen er minimum 2. mdr. gammel og navlestrengen er helet.

Holdbeskrivelse:

Hver baby må have 1-2 voksne med i vandet. Hvis mor deltager på holdet, skal hun være clearet fra lægen til at gå i svømmehallen. Undervisningen er bygget op omkring sanglege, dyk og svømmeaktiviteter, hvor der vil forekomme høj grad af gentagelser, med det formål at skabe tryghed både for børn og forældre. Undervisningen styres af en uddannet instruktør, som planlægger en undervisningstime der indeholder styrede aktiviteter og individuel tid til jer med jeres barn.

Formålet med babysvømningen er, at fortsætte den vandglæde som hvert barn har haft en maven på deres mor i 9 mdr.

Holdtype: Baby 6-12 mdr.

Sted: Varmtvandsbassinet på Svømmecenter Nordvest. Der er separat omklædning til varmtvandsbassinet.

Holdbeskrivelse:

Hver baby må have 1-2 voksne med i vandet. Undervisningen er bygget op omkring sanglege, dyk og svømmeaktiviteter, hvor der vil forekomme høj grad af gentagelser, med det formål at skabe tryghed både for børn og forældre. Undervisningen styres af en uddannet instruktør, som planlægger en undervisningstime der indeholder styrede aktiviteter og individuel tid til jer med jeres barn.

Formålet med babysvømningen er, at fortsætte den vandglæde som hvert barn har haft en maven på deres mor i 9 mdr. Udover at lærer

 

Målsætning

  • At bevare barnets vandglæde (Igennem forskellige måder at bevæge sig på)
  • At styrke den kropslige og motoriske udvikling (Bevægelse)
  • At styrke den sociale og psykiske udvikling hos barnet
  • At stimulere barnets udvikling igennem sanglege og aktiviteter
  • At lære forældre forskellige greb og øvelser (Bevægelse)
  • Træne griberefleksen
  • Hovedløfte refleksen
  • Dykkerrefleksen (Vejrtrækning)
  • At forbedre (styrke) barnets balance i vandet (Balance)F.eks. at rulle, kravle og sidde

 

Tilmelding