Holdtype: Gopler

Aldersgruppe: 3-5 år

Sted: Varmtvandsbassinet på Svømmecenter Nordvest.

Forudsætninger: På holdet er der plads til både begyndere og til børn, der har gået til svømning før. Hvert barn skal have én forældre med i vandet.

Holdbeskrivelse

Undervisningen udføres af en instruktør og hjælpeinstruktør. Undervisningen bygges op på samme måde som miniplask, da vi også her har fokus på at skabe vandglæde hos børnene. I undervisningen arbejder vi henimod, at børnene lærer at begå sig i vandet med og uden hjælpemidler og fri af deres forældre. Undervisningen vil være bygget op omkring forskellige lege og øvelser, som bidrager til barnets motoriske udvikling og sociale egenskaber.

Undervisningen har fokus på:

  • at give børnene gode oplevelser med vandet
  • at børnene bliver trygge ved  vandet
  • at børnene bliver trygge ved at få vand i hovedet og dykke under vand
  • at børnene bliver trygge ved elementskifte
  • at børnene introduceres til en grovmotorisk udgave af crawl
  • at børnene introduceres til en grovmotorisk udgave af rygcrawl
  • at gøre børnene trygge ved at svømme uden hjælpemidler og uden forældre

Yderligere kommentar

Efter man har gået på Gopleholdet er der to tilbud man kan følge. Man kan vælge at svømme på ’Gople-fortsat’ som finder sted i det store bassin i den lave ende og som er med forældrene i vandet. Den anden mulighed er at starte på Søhest, hvis barnet er er tryg ved at svømme uden forældre og har gode svømmemotoriske færdigheder. Spørg jeres instruktør, hvis du er i tvivl.

Tilmelding